DIN 7981

šifraNaziv
329-591DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 2,2x 9,5 #2000
629-591 IDIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 2,2×16 #2000
329-601DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 2,9x 6,5 #2000
329-602DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 2,9x 9,5 #2000
329-603DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 2,9×13 #2000
329-604DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 2,9×16 #2000
329-605DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 2,9×19 #1000
329-607DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 2,9×25 #1000
329-609DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 3,5x 6,5 #1000
329-610DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 3,5x 9,5 #1000
329-611DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 3,5×13 #1000
329-612DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 3,5×16 #1000
329-613DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 3,5×19 #1000
329-614DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 3,5×22 #1000
329-615DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 3,5×25 #1000
329-616DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 3,5×32 #1000
629-593 IDIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 3,5×38 #1000
629-594 IDIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 3,5×45 #1500
329-619DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 3,9x 6,5 #1000
329-620DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 3,9x 9,5 #1000
329-621DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 3,9×13 #1000
329-622DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 3,9×16 #1000
329-623DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 3,9×19 #1000
329-624DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 3,9×22 #1000
329-625DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 3,9×25 #1000
329-626DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 3,9×32 #1000
329-627DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 3,9×38 #1000
329-630DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 4,2x 9,5 #1000
329-631DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 4,2×13 #1000
329-632DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 4,2×16 #1000
329-633DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 4,2×19 #1000
329-634DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 4,2×22 #1000
329-635DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 4,2×25 #1000
329-636DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 4,2×32 #1000
329-637DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 4,2×38 #1000
399-999 4,2×45DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 4,2×45 #500
329-639DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 4,8x 9,5 #1000
329-640DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 4,8×13 #1000
329-641DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 4,8×16 #1000
329-642DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 4,8×19 #1000
329-643DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 4,8×22 #1000
329-644DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 4,8×25 #1000
329-645DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 4,8×32 #1000
329-646DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 4,8×38 #500
329-647DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 4,8×45 #500
329-648DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 4,8×50 #500
329-574DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 4,8×80 #250
329-575DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 5,5×13 #1000
329-649DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 5,5×16 #1000
329-650DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 5,5×19 #1000
629-596 IDIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 5,5×22 #500
329-651DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 5,5×25 #500
329-652DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 5,5×32 #500
329-653DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 5,5×38 #250
329-654DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 5,5×45 #500
329-655DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 5,5×50 #250
329-576DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 5,5×60 #250
329-580DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 6,3×13 #1000
329-581DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 6,3×16 #1000
329-582DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 6,3×19 #500
629-599 IDIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 6,3×22 #500
329-656DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 6,3×25 #500
329-657DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 6,3×32 #500
329-658DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 6,3×38 #500
329-659DIN 7981 Vijak za lim – cilindrièna g. 6,3×50 #250