MATICE

ŠifraNaziv
308-300DIN 1587 Slijepa matica pocinèana M 4 #500
308-301DIN 1587 Slijepa matica pocinèana M 5 #200
308-302DIN 1587 Slijepa matica pocinèana M 6 #200
308-303DIN 1587 Slijepa matica pocinèana M 8 #100
308-304DIN 1587 Slijepa matica pocinèana M10 #100
308-305DIN 1587 Slijepa matica pocinèana M12 #50
308-306DIN 1587 Slijepa matica pocinèana M14 #50
308-307DIN 1587 Slijepa matica pocinèana M16 #50
308-309DIN 1587 Slijepa matica pocinèana M20 #50
308-150 IDIN 315 Leptir matica M- 3/Zn #500
308-151DIN 315 Leptir matica M- 4/Zn #500
308-152DIN 315 Leptir matica M- 5/Zn #500
308-153DIN 315 Leptir matica M- 6/Zn #200
308-154DIN 315 Leptir matica M- 8/Zn #100
308-155DIN 315 Leptir matica M- 10/Zn #100
308-156DIN 315 Leptir matica M- 12/Zn #50
319-853DIN 6334 Produžena matica pocinèana M5/15 #200
319-854DIN 6334 Produžena matica pocinèana M6/18 #100
319-855DIN 6334 Produžena matica pocinèana M8/24 #100
319-856DIN 6334 Produžena matica pocinèana M10/30 #100
319-857DIN 6334 Produžena matica pocinèana M12/36 #100
319-858DIN 6334 Produžena matica pocinèana M14/42 #50
319-859DIN 6334 Produžena matica pocinèana M16/48 #50
319-860DIN 6334 Produžena matica pocinèana M20/60 #50
319-861DIN 6334 Produžena matica pocinèana M24/72 #10
338-998DIN 934 Matica M- 2/ 8. pocinèana #1000
339-000DIN 934 Matica M- 3/ 8. pocinèana #1000
339-002DIN 934 Matica M- 4/ 8. pocinèana #1000
339-100DIN 934 Matica M- 5/ 8. pocinèana #1000
339-101DIN 934 Matica M- 6/ 8. pocinèana #1000
339-102DIN 934 Matica M- 7/ 8. pocinèana #1000
339-103DIN 934 Matica M- 8/ 8. pocinèana #1000
339-104DIN 934 Matica M-10/ 8. pocinèana #500
339-105DIN 934 Matica M-12/ 8. pocinèana #200
339-106DIN 934 Matica M-14/ 8. pocinèana #200
339-107DIN 934 Matica M-16/ 8. pocinèana #200
339-108DIN 934 Matica M-18/ 8. pocinèana #100
339-109DIN 934 Matica M-20/ 8. pocinèana #100
339-111DIN 934 Matica M-22/ 8. pocinèana #50
339-110DIN 934 Matica M-24/ 8. pocinèana #50
339-112DIN 934 Matica M-27/ 8. pocinèana #25
339-114DIN 934 Matica M-30/ 8. pocinèana #25
339-115DIN 934 Matica M-33/ 8. pocinèana #25
339-116DIN 934 Matica M-36/ 8. pocinèana #15
308-098DIN 985 Sigur. matica M- 3/ 8.8 pocinèana #1000
308-099DIN 985 Sigur. matica M- 4/ 8.8 pocinèana #500
308-100DIN 985 Sigur. matica M- 5/ 8.8 pocinèana #1000
308-101DIN 985 Sigur. matica M- 6/ 8.8 pocinèana #1000
308-102DIN 985 Sigur. matica M- 8/ 8.8 pocinèana #1000
308-103DIN 985 Sigur. matica M-10/ 8.8 pocinèana #500
308-104DIN 985 Sigur. matica M-12/ 8.8 pocinèana #200
308-105DIN 985 Sigur. matica M-14/ 8.8 pocinèana #200
308-106DIN 985 Sigur. matica M-16/ 8.8 pocinèana #200
308-107DIN 985 Sigur. matica M-18/ 8.8 pocinèana #100
308-108DIN 985 Sigur. matica M-20/ 8.8 pocinèana #50
308-110DIN 985 Sigur. matica M-24/ 8.8 pocinèana #50
308-111DIN 985 Sigur. matica M-27/ 8.8 pocinèana #25
308-112DIN 985 Sigur. matica M-30/ 8.8 pocinèana #25
303-502Matica Unit M 6 x 9 pocinèana #500
303-504Matica Unit M 8 x 11 pocinèana #2500 *
303-506Matica Unit M 10 x 13 pocinèana #250
303-507Matica Unit M 12 x 14 pocinèana #100