OSIGURAČI

ŠifraNaziv
349-049Osiguraè preklopni 4.5 mm Zn #50
349-050Osiguraè preklopni 6 mm Zn #50
349-051Osiguraè preklopni 8 mm Zn #50
349-052Osiguraè preklopni 9 mm Zn #50
349-053Osiguraè preklopni 10mm Zn #50
349-054Osiguraè preklopni 11mm Zn #50
349-002Osiguraè R 2 mm Zn #250
349-003Osiguraè R 3 mm Zn #100
349-004Osiguraè R 4 mm Zn #100
349-005Osiguraè R 5 mm Zn #100
349-006Osiguraè R 6 mm Zn #50
349-007Osiguraè R 7 mm Zn #25
349-008Osiguraè R 8 mm Zn #25
10 JOsiguraè R 8 mm Zn #25
07513Osiguraè R 10 mm Zn #25
07514Osiguraè R 12 mm Zn #25