PVC ČEPOVI

ŠifraNaziv
536-350PVC èep cijevi crni 15×15 mm
536-351PVC èep cijevi crni 15×20 mm
536-355PVC èep cijevi crni 15×30 mm
536-341PVC èep cijevi crni 18×18 mm
536-352PVC èep cijevi crni 20×20 mm
536-353PVC èep cijevi crni 20×25 mm
536-356PVC èep cijevi crni 20×30 mm
536-360PVC èep cijevi crni 20×40 mm
536-354PVC èep cijevi crni 25×25 mm
536-357PVC èep cijevi crni 25×30 mm
536-358PVC èep cijevi crni 30×30 mm
536-361PVC èep cijevi crni 30×40 mm
536-363PVC èep cijevi crni 35×25 mm
536-362PVC èep cijevi crni 35×35 mm
536-364PVC èep cijevi crni 40×40 mm
536-365PVC èep cijevi crni 50×30 mm
536-366PVC èep cijevi crni 50×50 mm
536-367PVC èep cijevi crni 60×40 mm
536-368PVC èep cijevi crni 60×60 mm
536-376PVC èep cijevi crni 80x 60 mm
536-372PVC èep cijevi crni 80x 80 mm
536-377PVC èep cijevi crni 80×100 mm
536-388PVC èep cijevi crni 100×100 mm
536-250PVC èep cijevi crni fi 6-8 mm vanjski fi 10mm
536-254PVC èep cijevi crni fi 11-13 mm vanjski fi 15mm
536-256PVC èep cijevi crni fi 13-15 mm vanjski fi 18mm
536-261PVC èep cijevi crni fi 18-20 mm vanjski fi 22mm
536-263PVC èep cijevi crni fi 19-21mm vanjski fi 24mm
536-265PVC èep cijevi crni fi 21-23 mm vanjski fi 26mm
536-267PVC èep cijevi crni fi 23-25 mm vanjski fi 28mm
536-272PVC èep cijevi crni fi 29-31 mm vanjski fi 34mm
536-274PVC èep cijevi crni fi 31-33 mm vanjski fi 36mm
536-277PVC èep cijevi crni fi 34-36,5 mm vanjski fi 40mm
536-280PVC èep cijevi crni fi 40-42,5 mm vanjski fi 45mm
536-282PVC èep cijevi crni fi 45-47 mm vanjski fi 50mm
536-284PVC èep cijevi crni fi 50-52 mm vanjski fi 55mm
536-285PVC èep cijevi crni fi 56-57 mm vanjski fi 60mm
536-286PVC èep cijevi crni fi 61-66 mm vanjski fi 70mm
347-002PVC kapica za maticu šesterokutnu M 6 crna za kljuè 10 (PE) #100
347-004PVC kapica za maticu šesterokutnu M 8 crna za kljuè 13 (PE) #100
347-006PVC kapica za maticu šesterokutnu M 10 crna za kljuè 17 (PE) #100
347-008PVC kapica za maticu šesterokutnu M 12 crna za kljuè 19 (PE) #100