VIJCI ZA KROVIŠTE

šifraArtikl
324-554Vijak za krovište sa širokom glavom žuto poc. Torx 8×120 #50
324-555Vijak za krovište sa širokom glavom žuto poc. Torx 8×140 #50
324-556Vijak za krovište sa širokom glavom žuto poc. Torx 8×160 #50
324-557Vijak za krovište sa širokom glavom žuto poc. Torx 8×180 #50
324-558Vijak za krovište sa širokom glavom žuto poc. Torx 8×200 #50
324-559Vijak za krovište sa širokom glavom žuto poc. Torx 8×220 #50
324-560Vijak za krovište sa širokom glavom žuto poc. Torx 8×240 #50
324-561Vijak za krovište sa širokom glavom žuto poc. Torx 8×260 #50
324-562Vijak za krovište sa širokom glavom žuto poc. Torx 8×280 #50
324-563Vijak za krovište sa širokom glavom žuto poc. Torx 8×300 #50
324-582Vijak za krovište sa širokom glavom žuto poc. Torx 10×240 #25
324-583Vijak za krovište sa širokom glavom žuto poc. Torx 10×260 #25
324-584Vijak za krovište sa širokom glavom žuto poc. Torx 10×280 #25
324-585Vijak za krovište sa širokom glavom žuto poc. Torx 10×300 #25